Drama Köprüsü-Rumeli Türkü Hikayesi


YÖRESİ : RUMELİ.   KİMDEN ALINDIĞI: ARİF ŞENTÜRK

     Debreli Hasan, Trakya'da Drama'da büyümüz ve bin sekiz yüzlü yılların sonu ile 1900 yılların başında Debreli lakabıyla tanınmış bir halk kahramanı, eşkiyadır. Ege dağlarının kahramanı Çakırcalı Efe ile hemen hemen aynı yıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Bazı kaynaklarda bu iki ünlü eşkiyanın karşılaştığı ile söylenmektedir.

     Debreli Hasan da Çakırcalı gibi zenginden alan, yoksul halka dağıtan bir halk eşkıyasıdır. Kendisi için harcamamış, elde ettiği bütün varlığını halk için harcamıştır. Asıl mekanı Makedonya Dağları’dır. Yaklaşık kırk yıl boyunca bu dağlarda hüküm sürmüştür. Türküde adı geçen Drama Köprüsü'nü de halkın kullanması için, zenginlerden aldıkları ile yaptırmıştır. Debreli Hasan ve Çakırcalı, devletin olduğu kadar o yıllarda kervanlar ile ticaret yapmaya başlayan zenginlerin de büyük korkuları olmuştur. Hala bölgede halkın ağzından söylenen "Debreli'den gelsen, Çakırcalı'dan gelemezsin" sözü tam olarak bunu ifade etmektedir. Debreli Hasan'ın kalabalık bir birliği yoktur. En bilineni Karakedi lakaplı bir kızanıdır. Debreli'nin halkın gözünde büyük bir üne ve sevgiye sahip olmasının en büyük nedeni, yoksullara yardım etmesi ve özellikle de yoksul ama evlenemeyen gençleri evlendirmesidir. Bir keresinde evlenmek isteyen ama bunun için para bulamayan bir genç, yanına, tek sahip olduğu mal olan danasını alarak satmak için pazara giderken Debreli Hasan tarafından yolu kesilir. Debreli Hasan, kısa sürede delikanlıdan durumu öğrenir. Gence düğün için gereken bütün parayı verir. Ayrıca da danasını satmaması için kendisini öğütler. Bu gibi örnekler Debreli'nin ününün büyümesine yol açar. Uzun yıllar boyunca üzerine gelen birlikleri bozan Debreli Hasan, tutsak yoldaşlarının umudu olmayı sürdürmüştür. Adaleti ile kısa sürede Trakya'nın, daha sonra da tüm Anadolu'nun kalbine yerleşmiştir. Adına yakılan bu türkü de kahramanlığı, yoldaşlığı anlatır.

                              Drama köprüsü Hasan dardır geçilmez

                              Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez.

                              Anadan geçilir bre Hasan yardan geçilmez,

                                             At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin

                                             Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin

 

                              Mezar taşlarını Hasan koyun mu sandın

                              Adam öldürmeyi Hasan oyun mu sandın

                              Drama mahpusunu Hasan evin mi sandın

                                             At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin

                                             Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin