Koro ve Solist Çalışmalarında Beraber ve Solo Türküler – 1 Kitabı Yayında.


                               Koro ve Solist Çalışmalarında

                         BERABER VE SOLO TÜRKÜLER – 1

                                             Yayında.

       Günümüzde toplu koroların yaptığı çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Müzik dünyasında 1962 yılından beri çalışmaktayım ve yıllardır çok sayıda korolar çalıştırıp yönettim. Bu çalışmalar sonunda şunu gördüm ki, koro üyelerinin ellerinde olan notalar derli toplu değildir. Günümüzde söylenen, notası internette ve nota arşivlerinde olmayan bazı türküleri de ben notaya aldım. 

        Beraber ve Solo Türküler kitap serileri, korolarda çalışan koristlerin, müzik eğitimi yapan okulların, konservatuar öğrencilerinin, türküleri seven, söyleyen herkesin elinde olması gereken bir repertuardır, nota arşividir.

              Türkü dünyamızda beni en çok rahatsız eden durumda, bir sanatçıdan dinlediğimiz, bildiğimiz bir türkünün orijinali olarak kabul ettiğimiz TRT notasına baktığımız zaman nota başka yazıyor, sanatçı başka söylüyor. veya tam tersi sanatçı kendi kafasına göre türkünün sözleriyle oynayabilmesidir. Bu aslında müziğimize yapılan bir ihanettir. Çalışmalarımda notası ile geçtiğim türküleri,  değişik sanatçılardan dinlediğimde hemen hemen büyük bir çoğunlukta her yorumcu o türküyü farklı okumuş oluyor. Bende illa bu türkünün notası TRT notasıdır maalesef diyemiyorum. Çünkü yıllardır söylediğimiz türkülerin bir bölümünün de TRT de farklı şekilde notaya alındığını görmekteyiz.   

             Benim koro repertuarında kullandığım türküleri aslının nasıl olması gerekiyorsa 82 adet türküyü notaya kendim aldım.  Aslı gibi olmasına gayret ettiğim çok sevilen diğer 36 türkü notasını da repertuar kitabına aldım. Bu şekilde kitapta bulunan türkü notalarının sayısı 118 türküdür.

    Hazırladığım repertuardaki 118 türküyü de baştan sona kadar makam ve ritimlerine göre  dizdim.  Başarılı olması dileği ile…     

                                                   BU KİTAPTAN ALMAK İSTEYENLER,

                              KİTAP FİYATINI VE ÖDEME ŞEKLİNİ ÖĞRENMEK İÇİN 

                      AŞAĞIDA BULUNAN TELEFON NUMARASINDAN ÖĞRENEBİLİR.

                                                               Tel : 0505 411 88 90