Celâl Yılmaz, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nden mezun oldu


Celâl Yılmaz, 1974 yılında girmiş olduğu Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nden 1977 yılında piyano bölümünden mezun oldu. Ayrıca alto flüt ikinci sazı ve soprano flütte üçüncü sazı eğitimi aldı. Okulda müzik dünyasının en önemli kişilerinden dersler aldı. Bunlardan bazıları Nurhan Çangal, Erdoğan Okyay, Ertuğrul Bayraktar, Mustafa Apaydın, Saadettin Ünal, Hilal Apaydın, Necati Gedikli, Reyhan Öney)

         Celâl Yılmaz’ın Türk halk müziği eğitimleri ise küçük yaşta başladı.

         1962 yılında Adnan Türközü ve Yalçın Karaca’dan bağlama dersi aldı (Dershanesi Zeytinburnu’ndaydı).

     1963 yılında ise Ali Ekber Çiçek, Cemile Cevher ve Hıdır  Şahin’den bağlama ve nota dersleri aldı. (Dershanesi Beyoğlu İstiklal Caddesi Rumeli Handaydı)

         1967 yıllarında, büyük ozan Aşık Daimi’nin Unkapanı Salihpaşa'da dershanesinde  öğrencisi oldu.

         1968 yılında Türk Folklor Kurumu’na girdi. Sadi Yaver Ataman’ın öğrencisi oldu.

         1980 yılında Arif Sağ ile bağlama çalışmalarını sürdürdü.

         1981 yılında büyük besteci Prof. Muammer Sun yönetimindeki "Müzik Öğretmenleri Çok Sesli Korosu"n da bas sesi olarak görev yaptı.

         1997 yılında da devam ettiği Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nden  mezun oldu.