Çamlığın başında-Akdağmadeni. Türkü Hikayesi


YÖRESİ : AKDAĞMADENİ-YOZGAT.  DERLEYEN : NİDA TÜFEKÇİ

     Ziya yakışıklı bir delikanlıdır. Yozgat'ın Karacalar Köyündendir. Aynı köyden Fikriye adlı kızı sever ve nişanlanır. Fikriye'nin babası Karacalar Köyü imamı Ali Hocadır. Ali Hoca Kızıltepe Köyüne imam olur. Ziya sık sık nişanlısını görmeye at sırtında gider. İki tarafta birbirini oldukça sevmektedir. Ziya bir gün ekin sularken üşütmüş ve karın ağrısından şikayet etmektedir. Doktora gider ama fayda bulamaz, bir hafta içinde ölür.

    Bir başka söylentiye göre, Ziya Bey yakışıklı, at düşkünü, çok iyi atan binen, iyi cirit oynayan bir yiğittir. İki köy arasında oynanan ciritte attan düşer orada ölür. Fikriye, nişanlısının ani ölümü karşısında duyduğu acıyı ve kederi şiire döker, böylece Ziya Türküsü ortaya çıkar. Ağıtın tamamı 30 kıtadır. Yozgat'ta çok sevilen ve söylenen bir türküdür.

              ZİYA TÜRKÜSÜ (Fikriye'nin söylediği şekliyle)

                             Çamlığın başında tüter bir tütün;

                             Acı gormiyenin yürüğü bütün.

                             Ziya'nın atını pazara tutun

                             Gelen geçen Ziyam ölmüş desinler.

                                         At üstünde guşlar gibi dönen yar,

                                         Gendi gidip ehbabları yanan yar.

 

                              Benim yarim yaylalarda oturur

                              Ak elini soğuk suya batırır

                              Demedim mi yarim ben sana

                              Çok muhabbet tez ayrılık getirir.

                                                 Nakarat

 

                              Ham meyveyi koparttılar dalından

                              Ayırdılar beni nalı yerimden

                              Demedimmi nazlı yarim ben sana

                              Çok muhabbet tez ayrılık getirir.

                                                    Nakarat


Facebookta paylaş