Halk Müziği Nedir?


                                                      Hazırlayan : CELÂL YILMAZ.

Kendimizi bildik bileli devamlı türküler söyleriz. Yolda giderken, çalışırken, eğlenirken, hüzünlenirken…  bir türlü bizden ayrılmaz bu türküler. Çünkü türküler bizim yaşantımızın bir parçası olmuş. Hani bazı insanlardan duyarız “ben türkü hiç sevmem” diye. Bu kişilerin neler mırıldandığını hiç fark ettiniz mi? Bana sorarsanız evet. Mırıldandığı ezgiyi dinlemeye çalışırsanız hemen türkü olduğunu duyacaksınız. O halde tüm insanların duygularında halk müziği bulunur.

Peki, türküler söyleriz, dinleriz ama halk müziği nedir? Kültürel açıdan yeterli bilgiye sahip miyiz? Günümüzde çok kişinin halk müziği ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını görüyoruz. Daha doğrusu halkı aydınlatacak çalışmaların  yetersiz olduğunu görüyoruz.

Dünya üzerinde bulunan halkların kendisine özgü düşünce tarzı, yaşayışı, gelenekleri ve kültürü vardır. Nasıl ki her insanın farklı karakteri varsa ( ki bu karakterler hiçbir zaman aynı değildir, ancak birbirlerine yakın olabilir)  her toplumunda farklı bir kültürü vardır.

İnsanların tüm duygularını, düşüncelerini, sevincini, kederini müziklerle yansıtmasıyla halk müziği doğmuştur. Adından da anlaşılacağı gibi halkın yarattığı bir müziktir. Bu müziği yaratan insanlar da her hangi bir müzik kültürü olmayabilir veya olabilir. Yani bizler çok iyi eğitimde görsek te halktan biriyiz, eğitim görmesek te halktan biriyiz. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Halk müziği içten gelen duygularla yaratılan, herhangi bir sanat gayesi düşülmeden oluşmuş bir müzik türüdür.

Duygularını müzikle söyleyen kişi “bu bestemi garip ayağından veya şu kalıpları uygulayayım” diye hiç düşünmez. Çünkü onun ne olduğunu bile bilmeyebilir. “Müzik kurallarından ben şöyle bir beste yapacağım” demeyebilir de.

Halk müziği Türk’lere özgü bir müzik değildir. Halk müziğinin tüm dünyada bulunan ülke sayısı kadar çeşidi vardır. Ben halk müziğini  daha açıkça şu şekilde tanımlamak istiyorum.

“Halk müziği, her toplumun yani halkın müzikal kimliğidir”. Yani Güney Amerika kıtasında Arjantin , Şili, Brezilya gibi kaç ülke varsa o kadar çeşit halk müziği vardır. Avrupa’da Fransa, İtalya, Almanya gibi.. Asya’da Çin, Hindistan, Pakistan, Japonya gibi..

Halk  Müziği, halkın duygu ve düşüncelerini herhangi bir sanat endişesi olmadan içten gelen duygularla yarattığı bir müziktir. Yukarda da söylemiştim ya halk müziği, halkın müzikal kimliğidir diye. Halk müziğinin sanat amaçlı olmaması demek kuralları olmadığı anlamına gelmez. Tam tersi halk müziğinin de kuralları vardır ve bu kurallara uyan halk müzikleri halk tarafından benimsenmekte ve unutulmamaktadır.   CELÂL YILMAZ.