Halk Müziği Evrensel midir ?


                                         Hazırlayan CELÂL YILMAZ

Halk müziği yöresel bir müziktir, evrensel değildir. Yani bir halk müziği dinlediğimiz zaman şu yöreye ait bir müzik diyoruz. Bir türküyü orkestra ve batı müziği sazlarıyla yorumlamakla da evrensel müzik yapmış olmayız.

Evrensel müzik, uluslararası müzik kurallarına göre yapılmış müziktir. O müziği Avrupalı’sı da dinler, Asyalı’sı da. Evrensel müzikle ilgili çalışma yapabilmek için, çok iyi bir müzik eğitiminden geçmek gerekiyor. Müzikte klasik batı müziği armonisinin, kompozisyonunun, batı müziği kurallarının, Türk müziği kurallarının çok iyi bilinmesi gereklidir.

Bir müziği tüm dünyaya tanıtmak başka bir olay, evrensel müzik yapmak başka bir olay. Basit bir örnek verelim. Bir türkümüzü tüm dünyaya tanıttığımızı farzedelim. Amerika’ da da herkes söylüyor, Avrupa’da da herkes söylüyor olsun. Bu türkü, evrensel müzik oldu demek değildir. Burada kendi yöresel müziğimizi dünyaya çok iyi tanıttığımızı anlarız. Dolayısıyla da  bu konuda çok iyi çalıştığımızı, büyük başarı sağladığımızı görürüz. Bu müzik tüm dünyada söyleniyor diye evrensel müzik olmadı, yine yöresel müziktir. Bir İspanya halk müziği belki dünyanın her tarafında söylenir ama o müziğe evrensel müzik denilmemektedir. İspanyol müzik denilmektedir.